logo arhitecto

Folow Us

Constructii si amenajari care se supun Avizarii / Autorizarii ISU

Anexa nr. 1

Categoriile de construcții și amenajări care se supun
avizării și autorizării privind securitatea la incendiu

I.Clădiri:

a) abrogată;

(la 30-09-2022, Litera a) din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

b) definite conform reglementărilor tehnice specifice domeniului securității la incendiu ca “înalte” sau “foarte înalte”, indiferent de aria construită ori de destinație;

c) abrogată;

(la 30-09-2022, Litera c) din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

d) de locuit colective, noi sau existente, cu mai mult de patru niveluri supraterane, la care se realizează sau amenajează mansarde;

e) pentru sedii ale instituțiilor publice, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

(la 30-09-2022, Litera e) din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

f) pentru lăcașuri de cult și spații de cazare aferente, accesibile publicului, cu aria desfășurată mai mare de 200 mp, cu excepția caselor parohiale, clădirilor destinate locuirii personalului monahal, clopotnițelor, lumânărarelor, capelelor și trapezelor unităților de cult;

(la 30-09-2022, Litera f) din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

g) agrozootehnice sau agroindustriale, închise, cu aria construită mai mare sau egală cu 600 mp, cu excepția silozurilor metalice, depozitelor de furaje fibroase, serelor, solarelor, răsadnițelor și ciupercăriilor;

h) de depozitare a buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, cu excepția GPL, de capacitate medie sau mare.

i) cu funcțiuni mixte, având aria desfășurată mai mare sau egală cu 1.000 mp, dacă spațiile care intră în alcătuire au caracteristici privind funcțiunea, suprafața și numărul de locuri care nu se încadrează în celelalte categorii stabilite prin prezenta hotărâre.

(la 30-09-2022, Punctul I. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 5, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

II.Clădire monofuncțională sau spațiu amenajat în clădire cu funcțiuni mixte, având destinația de:

(la 30-09-2022, Partea introductivă a punctului II. din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 6, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

a) comerț, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp;

b) abrogată;

(la 30-09-2022, Litera b) din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost abrogată de Punctul 7, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

c) birouri, financiar-bancară, de asigurări și burse, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

d) îngrijire a sănătății, cu spitalizare continuă, indiferent de suprafață, sau dispensare și policlinici, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

e) învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente;

(la 30-09-2022, Litera e) din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 8, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

e^1) educație timpurie și învățământ primar, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp, prevăzute independent sau împreună cu alte forme de învățământ precizate la lit. e);

(la 30-09-2022, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

e^2) centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil; centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței domestice; centre de zi pentru copii – copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți; centre de zi pentru familie cu copii, cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;

(la 30-09-2022, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

e^3) centrele rezidențiale și centre de zi prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor din domeniul protecției drepturilor copiilor și ale victimelor violenței în familie și care nu se încadrează la lit. e), lit. e^1) sau lit. d), cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 175 mp;

(la 30-09-2022, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 9, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

f) gară, autogară și aerogară, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, precum și stații de metrou, indiferent de aria desfășurată;

f^1) spații comerciale din stațiile de metrou;

(la 30-09-2022, Punctul II. din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 10, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

g) cultură, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp;

h) parcaj, cu peste 10 autoturisme;

i) centru de agrement, cu piscine interioare, servicii de relaxare și întreținere corporală, cu masaj, hidromasaj, împachetări, băi de plante, saună uscată, cabine cromo-aromo-terapii și baie turcească, terenuri de squash, săli de aerobic, fitness, biliard, tenis de masă și fotbal mecanic, terenuri de tenis, minifotbal și fotbal cu vestiarele aferente și altele similare, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu suprafața mai mare sau egală cu 200 mp;

j) primire turistică, cu mai mult de 8 camere și/sau 16 locuri, inclusiv unitățile de alimentație din incinta acestora;

(la 30-09-2022, Litera j) din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

k) producție și/sau depozitare, închise, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 600 mp, sau dacă spațiul este amenajat în clădiri de locuit colective, cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 200 mp.

(la 30-09-2022, Litera k) din Punctul II. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 11, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

III.Clădiri civile subterane sau încăperi cu aglomerări de persoane având aria desfășurată mai mare sau egală cu 100 mp, amenajate la subsolul, demisolul, în podul ori pe acoperișul tip terasă al clădirilor civile.

(la 30-09-2022, Punctul III. din Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 12, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

IV.Construcții ori sisteme sau instalații pentru:

a) stații publice de distribuție a carburanților pentru autovehicule cu capacitatea de stocare de maximum 300 mc pentru lichide petroliere ori stații mixte;

b) stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate utilizate drept combustibil pentru vehicule (GNCV), amplasate în spații publice;

(la 30-09-2022, Litera b) din Punctul IV. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

c) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor la platforme și parcuri industriale;

d) instalații cu rol de protecție la incendiu la clădiri existente, care sunt autorizate pentru cerința de securitate la incendiu și intră sub incidența prezentei hotărâri.

(la 30-09-2022, Litera d) din Punctul IV. , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 13, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

V.Construcții sau amenajări sportive, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune în interior ori mai mare sau egală cu 1.000 de locuri pe scaune în aer liber.

 

VI.Încăperi sau grupuri de încăperi, încadrate ca săli aglomerate și căile de evacuare aferente, indiferent de aria construită ori destinație.

(la 30-09-2022, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 14, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

Anexa nr. 2

Categoriile de construcții și amenajări care se

supun autorizării privind securitatea la incendiu

 

I.Construcții ori sisteme sau instalații pentru:

a) sisteme publice pentru distribuția gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepția celor aferente stațiilor mixte de distribuție a carburanților la autovehicule;

(la 30-09-2022, Litera a) din Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

b) stații transportabile de distribuție a carburanților la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spații publice;

(la 30-09-2022, Litera b) din Punctul I. , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 15, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, școlare și alte asemenea, clădirilor cu activități de producție și fluxuri tehnologice, instalațiilor de încălzire centrală și locală, pentru prepararea apei calde de consum și a hranei;

d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL și maximum 1.250 kg GPL;

e) alimentarea cu apă pentru stingerea incendiilor în localități.

 

II.Construcții sau amenajări temporare în aer liber:

a) pentru spectacole sau întruniri, cu capacitatea mai mare sau egală cu 200 de locuri pe scaune;

b) având destinația comercială, cu aria desfășurată/suprafața mai mare sau egală cu 2.500 mp.

(la 30-09-2022, Punctul II. din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 16, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

***Text preluat de pe site-ul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov (click aici)***

Precizari privind necesitatea obtinerii Autorizatiei ISU

HOTĂRÂRE nr. 571 din 10 august 2016

pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun

avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu

 

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 30 alin. (4) și art. 47 alin. (1) și (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 43 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articolul 1

(1) Se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Se supun autorizării privind securitatea la incendiu categoriile de construcții și amenajări prevăzute în anexa nr. 2.

 

Articolul 2

(1) Prin excepție de la prevederile art. 1, nu se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu:

a) construcțiile speciale aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Serviciului de Protecție și Pază, indiferent de emitentul autorizației de construire;

b) construcțiile nucleare și cele aferente părții clasice a centralei nucleare;

c) clădirile sau spațiile destinate fabricării, reparării și modernizării produselor de tehnică militară;

d) complexul «Palat Cotroceni», imobilul «Palatul Parlamentului» și complexul «Palatul Victoria»;

e) imobilele ce constituie baza materială destinată activității de reprezentare și protocol, administrate de Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat».

 

(2) Activitățile privind securitatea la incendiu pentru categoriile de construcții și amenajări prevăzute la alin. (1) se realizează de autoritățile care gestionează domeniile/construcțiile respective, potrivit reglementărilor specifice.

(la 30-09-2022, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

Articolul 3

Documentațiile privind securitatea la incendiu a construcțiilor, elaborate și/sau în curs de avizare/autorizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se finalizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare la data elaborării acestora.

 

Articolul 3^1

Expresiile utilizate în prezenta hotărâre au semnificația prevăzută în:

a) reglementările tehnice de proiectare privind cerința de securitate la incendiu pentru expresiile: «clădire înaltă și foarte înaltă», «clădire cu funcțiuni mixte», «încăperi cu aglomerări de persoane», «sală aglomerată», «clădire pentru comerț» și «construcție închisă»;

b) Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresiile: «educație timpurie și învățământ primar», «învățământ secundar, terțiar nonuniversitar sau universitar»;

c) Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresiile: «formare profesională a adulților»;

d) Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresiile: «centre rezidențiale», «centre de zi», «centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială»; «centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru mamă și copil»; «centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței domestice»; «centre de zi pentru copii – copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți»; «centre de zi pentru familie cu copii»;

e) anexa nr. 2 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru expresiile: «construcții speciale».

(la 30-09-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

Articolul 3^2

Modul de calcul al ariei desfășurate aferente unei anumite funcțiuni dintr-o construcție cu funcțiuni mixte se stabilește prin normele metodologice de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu, aprobate potrivit art. 30^2 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(la 30-09-2022, Actul a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.181 din 29 septembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 30 septembrie 2022 )

 

Articolul 4

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Articolul 5

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 995 din 13 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.