Birou: Calea 13 Septembrie, nr. 231A | Orar: 10:00 - 18:00 | E-mail: office@arhitecto.ro | Contact: 07ARHITECT

Precizari privind necesitatea obtinerii Autorizatiei ISU

Autorizatiile de securitate la incendiu sunt documente emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov in conditiile art. 30 din Legea nr. 307/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, pentru categoriile de constructii si amenajari prevazute la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, modificata si completata cu H.G.R. nr. 19/2014.

Avand in vedere cele mai sus mentionate, nu se emit autorizatii de securitate la incendiu si nu este obligatorie solicitarea acestor documente pentru urmatoarele situatii:

Cazul I.

Categoriile de constructii si amenajari care nu se incadreaza la art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006, modificata si completata cu H.G.R. nr. 19/2014, astfel:

 • pentru cladiri sau spatii amenajate in cladiri cu functiuni mixte, avand destinatia de comert, productie sau depozitare cu aria desfasurata mai mica cu 400 m2;
 • pentru cladiri sau spatii amenajate in cladiri, avand destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mica de 200 m2;
 • pentru spatii cu destinatia de comert, amenajate in cladiri de locuit colective cu aria desfasurata mai mica de 50 m2;
 • constructii pentru structuri de primire turistica cu mai putin de 3 camere sau mai putin 6 locuri pentru cazare;
 • cladiri sau spatii amenajate in cladire avand destinatia de birouri, financiar-bancara, de asigurare si burse cu aria desfasurata mai mica cu 600 m2:
 • cladiri sau spatii amenajate in cladire, avand destinatia de ingrijire a sanatatii (dispensare, policlinici) cu suprafata desfasurata mai mica de 400 m2;
 • cladiri si amenajari sportive, cu capacitatea mai mica cu 200 de locuri pe scaune in interior ori mai mica cu 2500 de locuri pe scaune in aer liber;
 • cladiri cu destinatia de tip centru de agrement, cu aria desfasurata mai mica cu 600 m2;
 • constructii sau amenajari temporare pentru spectacole sau intruniri, cu capacitatea mai mica cu 200 de locuri pe scaune ori avand destinatia comerciala cu aria desfasurata mai mica de 2500 m2;
 • cladiri sau spatii amenajate in cladiri, destinate parcarii si/sau intretinerii si repararii a mai putin de 10 autoturisme;
 • constructii si amenajari agrozootehnice cu aria construita mai mica cu 600 m2;
 • cladiri sau spatii amenajate in cladiri avand destinatia pentru cultura cu aria desfasurata mai mica de 600 m2.

Cazul II.

Pentru cladirile sau spatiile amenajate in cladiri indiferent de destinatie si suprafata daca nu au fost efectuate lucrari de „schimbare de destinatie, modificari, extinderi, etc., dupa anul 1992 cand nu era instituita obligatia obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu, nu se impune autorizarea acestor spatii intrucat nu se incadreaza in prevederile art. 30 din Legea nr. 307/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.

Ex.

 1. unitati de invatamant prescolar, scolar, universitar realizate inainte de anul 1992 si care nu au suferit lucrari de modificari, modernizari, extinderi, supraetajari in perioada 1992-2015 nu se supun procedurii de autorizare;
 2. spatii comerciale la parterul blocurilor de locuit colective realizate inainte de anul 1992 si care nu au suferit lucrari de modificari, modernizari, extinderi, supraetajari in perioada 1992-2015 nu se supun procedurii de autorizare.

***Text preluat de pe site-ul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Dealul Spirii” Bucuresti-Ilfov (click aici)***

07ARHITECT